Візитка

Нарешті малюк прийшов до нас… І відразу перед нами, дорослими, виникають питання: що зробити для того, щоб наш заклад став для нього любимим, повним чудес і перетворень, як з перших кроків зацікавити дитину, як зробити її життя у нас привабливим. Як зробити так, щоб і батьків все влаштовувавало.

Ні для кого не секрет, що, зазвичай, батьків лякає одна тільки назва “спеціальний заклад освіти”, вони поспішають здати дитину в «звичайний» освітній заклад. А у нас «два в одному». Про всі напрямки роботи педагогів, звичайно, неможливо розповісти коротко. Мабуть, це і не потрібно: батьки, які планують віддати дитину саме до нас, можуть самі попередньо познайомитися з НВК – з його приміщеннями, працівниками, а також поспостерігати за життям дітей і роботою педагогів.

В НВК ми здійснюємо навчання, виховання, діагностику, корекцію і соціальну адаптацію дітей дошкільного віку, а також надаємо початкову освіту дітям з особливими потребами. Спираючись на специфіку роботи навчально-виховного комплексу, колектив розробляє концептуальні, змістовні аспекти розвитку життєвої і соціальної компетентності дітей з особливими потребами, працює над створенням ефективних моделей інтеграції дітей з особливими потребами в українське суспільство. Педагоги працюють над створенням гнучкої системи корекційного навчання, проводять цілеспрямовану роботу з інтеграції дітей з особливими потребами в колектив здорових ровесників, активним залученням батьків до виховання дітей – в ім’я морального і фізичного здоров’я підростаючого покоління. Всі ми прекрасно усвідомлюємо виграш, який отримують діти з особливими потребами в процесі інтеграції, але для нас вкрай важливо прослідкувати, чи не програють при цьому здорові діти. Наш досвід показує, що цілеспрямована робота з інтеграції має великий виховний і моральний вплив на дітей з нормальним розвитком та їх батьків. Для дітей світ не ділиться на звичайних і особливих. Це один світ, це світ, де є ті, хто в чомусь слабший, вразливіший, і яким потрібно допомагати , а не жаліти.

Наш заклад – це «міні модель світу» зі своїми радощами і бідами, зі злетами і падіннями, розчаруваннями і захопленнями, в якій у кожного є своє бажання, є свій затишний куточок і де панує любов.

Кадровий ресурс. Якісний склад педагогів нашого навчально-виховного комплексу дуже високий: понад 88% мають вищу педагогічну освіту; понад 34% – мають вищу і першу кваліфікаційні категорії, звання «вихователь-методист» – 12%, звання «вчитель-методист» – 3%. Це достойний командний ресурс: тільки високопрофесійна, інтелектуальна, творча команда може творити. Педагоги закладу мають також високий рівень професійної компетенції, що проявляється в організації співпраці дорослих з дітьми і дітей з ровесниками на основі міжособистісного діалогу, формуванні дитячого колективу; в створенні умов для самостійної, активної діяльності кожної дитини; у взаємодії з сім’єю на принципах взаєморозуміння і партнерства. Педагогічний колектив постійно випробовує нові методики, шукає нові форми, оптимальні шляхи, засоби, способи спеціалізованої допомоги дітям з особливими потребами.

Матеріальний ресурс.

Реалізовуючи ідею створення предметного середовища в закладі, ми вирішили, що для нашої установи це буде відтворення домашнього затишку , який би носив розвиваючий характер.

Предметне середовище включає все, що доступно безпосередньому сприйманню дитини і використанню в практичній діяльності. Оформлення кожної групи носить специфічні риси, і відображає загальні і індивідуальні потреби дітей. В групах ретельно продумано розміщення меблів, обладнання, створення центрів дитячої творчості. Це дозволяє вихователям організувати вільну діяльність дітей за інтересами, допомагає самостійно здійснювати пошук, включатися в процес дослідження, а не отримувати готові знання від педагога.

Організовуючи предметно-розвивальне середовище в групах, наші педагоги враховують принцип особистісно-орієнтованої моделі виховання, коли дорослий у спілкуванні з дитиною дотримується положення: «не поряд, не над, а разом». Одна з умов формування середовища, яке дозволяє так спілкуватися, – різновисокі меблі. В кожній групі оформлені куточки для самостійної рухової діяльності, оснащені зони сенсомоторного розвитку, конструювання, експериментування, театралізованих ігор, творчого розвитку.

Вихователі створили атмосферу не тільки затишку і комфорту, але й постаралися зробити перебування дітей радісним. Інтер ’ єр усіх групових приміщень витриманий в позитивній кольоровій гамі.

Створення і удосконалення предметно-ігрового середовища є стимулом творчого розвитку як дітей, так і педагогів. Поряд з великою кількістю фабричних іграшок і дидактичних посібників, в закладі використовуються авторські, сучасні. Великий внесок в перетворення середовища вносять самі педагоги.

В нашому закладі працює кабінет медико-фізичної реабілітації, в якому встановлено сучасне обладнання. На території розташований великий спортивний майданчик для занять на відкритому повітрі.

Предмет особливої гордості – велика сенсорна кімната. Для розвитку у дітей сприймання різних сигнальних систем оточуючого середовища педагоги НВК широко використовують обладнання сенсорної кімнати. Тренінгові ігри з посібниками, розроблені спеціалістами з урахуванням їх асортименту, розміщення і комплектування, сприяють розвитку зорових, тактильних, слухових аналізаторів.

Великого значення ми надаємо творчому розвитку наших вихованців, тому обладнали галерею-музей зображувального мистецтва.

Дуже обширна і методична база НВК: методичний блок оснащений сучасними посібниками, оргтехнікою, працює відео-салон для педагогів, дітей і батьків, куди приходять педагоги інших закладів для обміну досвідом і підвищення кваліфікації.

Психологічна кімната, або у нас її ще називають «Кімната казок». В ній ми попадаємо в справжню казку, де багато м ’ яких модульних меблів, багато м ’ яких іграшок, килими.

Науковий ресурс. Наш заклад протягом багатьох років тісно співпрацює з науковими установами, зокрема з: НВП “ВАБОС”, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Ресурсний консультативно-методичний центр корекційної роботи та інклюзивного навчання, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Комунікативний ресурс. Високі результати роботи дозволяють нам активно ділитися досвідом зі своїми колегами в столиці м.Києві, інших містах: це і курси підвищення кваліфікації, і майстер-класи, і робота зі студентами вишів м.Полтави.

Концептуальний ресурс полягає в тому, що на основі глибокого психолого-педагогічного аналізу нами сформульована основна ідея нашої роботи, відпрацьована методологія, розроблена внутрішня концепція.

Основна ідея нашої роботи – це взаємозв’язок, взаємопроникнення, взаємна співпраця трьох учасників дошкільного життя: батьків, дітей, педагогів.

Ідея такого підходу дуже проста – ми усвідомлено намагалися відобразити це в нашому логотипі – безпосередньо особистісну позицію і батьків, і дитини, і педагога.

Основні наші завдання.

Турбота про дітей з особливими потребами, про реалізацію їх прав і свобод, про їх успішну соціалізацію в суспільство, можливості становлення повноцінної активної громадянської особистості – все це є пріоритетним напрямком роботи нашого закладу. Такі діти потребують особливого догляду, уваги, навчання і виховання.

Наше кредодитячий садок для сім ’ ї, а не сім ’ я для дитячого садка, тому наш заклад – відкрита система, в якій кожен – рівноправний партнер і активний учасник життя дитини.

«Ми не можемо зробити кращою ту сім ’ ю, в якій ми виросли, але нам під силу зробити кращою ту сім ’ ю, в якій ростуть наші діти»

Девіз нашого колективу «Кращий шлях зробити дітей хорошими – зробити їх щасливими» (Оскар Уайльд). Ми направляємо всі зусилля на побудову такої педагогічної практики, при якій основою спільного дошкільного життя дітей і дорослих є партнерські взаємостосунки і рівноправний діалог, що дозволяє досягнути значного підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, розширення можливостей для прояву творчого потенціалу спеціалістів НВК, що, в свою чергу, приводить до високих результатів в роботі по формуванню особистості вихованця і його всебічного розвитку.

Педагоги виходять з принципової позиції , яка полягає в наступному:

- діти, що мають нормальний розвиток можуть пізнавати оточуючий предметний, природний , соціальний світ;

- діти з особливими потребами не можуть пізнавати оточуючий світ тими способами, якими так природно користуються їх ровесники з нормальним розвитком.

Тож, якщо цілі виховання і навчання дітей, що мають звичайний розвиток, і дітей, що мають різні проблеми, є загальними, то «маршрути» до їх досягнення різні. І визначаються вони шляхом комплексного медико-психолого педагогічного вивчення дитини з метою розробки їх індивідуальної програми розвитку, методів і прийомів виховання. В нашому закладі здійснюється інтеграційне виховання і навчання – здорові діти навчаються спільно з дітьми, що мають проблеми в розвитку. В таких групах, що складаються , як правило, з 20 чоловік, 2-5 дітей з особливими потребами . Для того, щоб в середині групи уникнути формування підгруп “хворих” і “здорових” дітей , діти з особливими потребами в розвитку підбираються так, щоб характер їх патології був різним. Наприклад, серед п’яти дітей, що мають особливі потреби , можуть бути: діти з дитячим церебральним паралічем, з хворобою Дауна, з муковісцидозом, слабозора дитина , з проявами синдрому дефіциту уваги і гіперактивності. Ці діти включаються в групу поступово, після підготовчих занять. “Проблемні діти” мають можливість бач ити здоровий зразок для наслідування і можуть критично оцінити власні можливості. Це надзвичайно важливо для к ожної дитини з проблемами і допомагає їй знайти своє місце серед дітей в групі, а надалі – і в суспільстві. При цьому у здорових дітей розвиваються здібності до співчуття, і вони реально можуть оцінити те благо, яким володіють, – здоров’я. Надаючи допомогу проблемній дитині, здоровий малюк вчиться розуміти і приймати різних людей і будувати людські відносини на найміцнішій основі – любові.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Login Form